Kaassõltuvus

Aastane enesearengukoolitus ” Kaassõltuvusest vabaks” 2018-2019

Koolitus on eelkõige mõeldud inimestele, kes on lapsepõlves elanud koos ebastabiilse, ettearvamatu käitumisega, sõltuvusprobleemiga (alkohol, töö jm.) vanemaga, kes on kogenud emotsionaalset hülgamist või füüsilist hooletusse jätmist, kes on kogenud füüsilist ja emotsionaalset vägivalda või kes on olnud lapsena enda vanema peamine toetaja.

Programm põhineb Pia Mellody loodud süsteemil, lisaks kasutan Tommy Hellsteni, Anne Wilson Schaefi ja Melody Beattie materjale. Programmi toetavad mindfulness harjutused, meditatsioonid, TRE harjutused ja vabastava hingamise praktikad.

Töö toimub grupis ja individuaalselt. Kohtume 15 korda laupäeviti septembrist aprilli keskpaigani. Grupikohtumistel keskendume kaassõltuvuse baasprobleemidele ja sellega kaasnevate käitumismustrite teadvustamisele. Kohtumised sisaldavad teooriat, praktilisi harjutusi ja ühiseid jagamisi. Teooria ja praktika on omavahel seotud selliselt, et iga osaleja saaks mõista, kogeda ja avastada enda sisemaailmas toimuvat.

Iseseisev töö Koolitus sisaldab lugemist ja kirjalikke eneseanalüüsi sisaldavaid harjutusi. Ootan osalejatelt pühendumist ja soovi leida aega  umbes 1 tund nädalas, et grupikohtumiseks ette valmistada.

Holistilise regressiooniteraapia seansid. Koolituse jooksul on väga soovitav võtta vähemalt 4 seanssi, et töötada läbi enda kaasssõltuvuse juured ja muuta negatiivseid suhtemustreid. Seansid tuleb teha ühe holistilise terapeudi juures. vt. www.holistika.ee

Koolituse eesmärk on toetada sinu sisemist kasvamist ennast armastavaks ja teadlikumaks inimeseks. Tunnistades ja ühisel toel on võimalik teha vajalikke muudatusi negatiivsetes mõtte ja käitumismustrites. Individuaalse ja grupitöö kombinatsioon aitab sul teadvustada, milliseid samme sa saad teha, et muuta enda elu rahulduspakkuvamaks ja rõõmsamaks.

Kaassõltuvusest tervenemise peamisi takistajaid on mõte, et olukord ei ole väga hull. Oleme harjunud vähendama ja eitama olukorra tõsidust. Loodame, et tema muudab oma käitumist. Sellega hoiame kõrvale enda vastutusest. Miski ei muutu kui meie ei muutu.

Kaassõltuvusest paranemine sarnaneb igasugusest sõltuvusest paranemisega. Tervenemine ei ole sündmus vaid protsess.  Kaassõltuvus on nagu seitsme peaga lohe, mille võitmiseks läheb tarvis julgust, kannatlikkust ja otsustavust. Sa ei ole üksi, me teeme seda koos!

Kert Grünberg: Minu huvi kaassõltuvuse teema vastu algas rohkem kui neliteist aastat tagasi David Parkeri kaassõltuvuse koolitusel ja raamatuid lugedes. Sain aru, et mina olen kaassõltlane. Aastate jooksul olen töötanud kaassõltuvuse teemaga süvitsi, õppinud erinevaid teraapiaid, lugenud palju ning osalenud mitmetel kaassõltuvust käsitlevatel koolitustel. Kõige esimest kaassõltuvuse enesearengu gruppi juhendasin 2008 aastal, järgnes aastane enesearengu koolitus “Kaassõltuvusest vabaks” 2017 aastal. Plaanis on järgmise grupiga alustada 2018 septembris.

Olen töötanud klientide ja gruppidega alates 2006 aastast. Õpingute teekonda alustasin üle 20 aasta tagasi Gestalt teraapia instituudis, järgnes Binnie Dansby juhendatud vabastava hingamise koolitus, seejärel õpingud Holistilises Instituudis. Olen õppinud TRE – trauma ja stressi harjutuste juhendajaks Ole Ry ja Susanne Andersi juhendamisel, lõpetanud Transpersionaalse Psühhoteraapia kooli “Terviklik Mina” ning täiendanud end kunstiteraapia alal.