Koolitus

Aastane enesearengukoolitus ” Kaassõltuvusest vabaks” oktoober 2017 – aprill 2018! Hinnainfo leiad avalehel koolituse reklaami juurest.

Koolitus on eelkõige mõeldud inimestele, kes on lapsepõlves elanud koos ebastabiilse, ettearvamatu käitumisega või sõltuvusprobleemiga (alkohol, töö jm.) vanemaga; kes on kogenud emotsionaalset hülgamist või füüsilist hooletusse jätmist; kes on kogenud füüsilist ja emotsionaalset vägivalda või kes on olnud lapsena enda vanema parim sõber ja peamine toetaja.

Programm on üles ehitatud 12 sammu põhimõtteid arvestades ja põhineb Pia Mellody, Tommy Hellsteni ja Robin Norwoodi tööl kaassõltuvusega. Programmi toetavad mindfulness harjutused, meditatsioonid, TRE harjutused ja hingamispraktikad.

Töö toimub grupis ja individuaalselt. Kohtume reede õhtuti oktoobri algusest kuni aprilli keskpaigani 17 korda. Grupikohtumistel keskendume kaassõltuvuse baasprobleemidele ja sellega kaasnevate käitumismustrite teadvustamisele. Kohtumised sisaldavad teooriat, praktilisi harjutusi ja ühiseid jagamisi. Teooria ja praktika on omavahel seotud selliselt, et iga osaleja saaks mõista, kogeda ja avastada enda sisemaailmas toimuvat. Grupikohtumiste vahepealsel töötavad osalejad enda eluloo erinevate tahkudega iseseisvalt. Individuaalseansse on soovitav võtta selleks, et töötada koolituse käigus üleskerkinud tunnete ja mustritega süvitsi. Esimesel poolaastal  töötavad osalejad individuaalselt läbi enda eluloo sünnist kuni 18nda eluaastani. Teisel poolaastal töötavad osalejad elusündmustega alates 18ndast eluaastast. Eesmärk on saada teadlikuks enda isikliku kaassõltuvuse sünniloo ja tagajärgede vahelisest seosest. Teadvustades, tunnistades ja grupiliikmete ühisel toel on võimalik teha vajalikke muudatusi enda negatiivsetes mõtte ja käitumismustrites.

Ootame osalejatelt pühendumist ja soovi leida igal nädalal aega ,et lugeda ja kirjutada selleks nädalaks ette antud teemadel.

Kaassõltuvusest paranemine on pikaajaline protsess nagu igasugusest sõltuvusest paranemine. Sõltuvus on hingehaigus, mida saab hoida passiivsena kui sa julged seda endale tunnistada ja otsustad ennast muuta. Sa ei ole üksi selle probleemiga. Sageli on kaassõltuvusest tervenemise peamine takistus  inimese uskumus, et olukord ei ole tegelikult nii hull, kuna ta saab veel hakkama. Inimene on harjunud vähendama olukorra tõsidust ja lootma imele. Seetõttu peavad mõnikord asjaolud muutuma täiesti väljakannatamatuks enne kui me otsustame otsida abi.

Kursuse eesmärk on pakkuda sulle toetust ja aidata sul üle saada hirmust ja häbist. Grupi toetus aitab sul  teadvustada, mida sa oled siiani teinud, et olukord püsiks ja milliseid samme sa saad teha, et muuta enda elu rahulduspakkuvamaks ja rõõmsamaks.

Kert Grünberg: Minu huvi kaassõltuvuse teema vastu algas rohkem kui neliteist aastat tagasi David Parkeri kaassõltuvuse koolitusel ja raamatuid lugedes. Sain aru, et mina olen kaassõltlane. Aastate jooksul olen töötanud endaga süvitsi, õppinud erinevaid teraapiaid, lugenud palju ning osalenud mitmetel kaassõltuvust käsitlevatel koolitustel.

Oma õpingute teekonda alustasin 20 aastat tagasi gestalt teraapia instituudis, järgnes Binnie Dansby juhendatud vabastava hingamise koolitus, seejärel jätkasin õpinguid Holistilises Instituudis. Olen õppinud TRE – trauma ja stressi harjutuste juhendajaks Ole Ry ja Susanne Andersi juhendamisel ning täiendanud end hüpnoteraapia, kunstiteraapia alal.

Olen töötanud klientide ja gruppidega ligi kümme aastat. Oma töös kohtan sageli inimesi, kes on kimpus kaassõltuvusega. Seetõttu olen otsustanud alustada loengute ja koolitustega, et avada kaassõltuvuse teemat sügavamalt ja tutvustada selle erinevaid tahkusid. Kaassõltuvus on nagu seitsme peaga lohe, mille tundma õppimiseks ja teadvustamiseks läheb tarvis julgust, kannatlikkust ja otsustavust. Soovin sulle edu ja pealehakkamist!