Enesearengukoolitus ” Kaassõltuvusest vabaks”

Hinnainfo
Koolituste kuupäevad
Registreerimise info
Programm

Kas sul on pidevalt kiire? Kas sa pead olema alati parim?  Kas sul on arenenud ülitugev vastutustunne?

Loomulikult tahad sa olla hea ja tubli inimene, kuid sinu tervis ja sisemine tasakaal peavad jääma esikohale. Väliselt võib paista kõik hästi aga isiklik elu kipub lonkama. Kaassõltuvus tekitab probleeme suhetes tööl ja kodus, kuna see ei lase sul võtta vastutust enda elu ja tegelike vajaduste eest.

Koolitus on eelkõige mõeldud inimestele, kes on lapsepõlves elanud koos ebastabiilse, ettearvamatu käitumisega või sõltuvusprobleemiga (alkohol, töö jm.) vanemaga; kes on kogenud emotsionaalset hülgamist või füüsilist hooletusse jätmist; kes on kogenud füüsilist ja emotsionaalset vägivalda või kes on olnud lapsena enda vanema parim sõber ja peamine toetaja.

Programm on üles ehitatud 12 sammu põhimõtteid arvestades ja põhineb Pia Mellody, Tommy Helsteni ja Robin Norwoodi tööl kaassõltuvusega. Programmi toetavad mindfulness harjutused, meditatsioonid, TRE harjutused ja hingamispraktikad.

Koolitusel õpid:

-          enda aega ja olemust väärtustama

-          märkama ja teadvustama enda tundeid ja vajadusi

-          olema endaga heatahtlik ja kaastundlik

-          toime tulema ärevusega

-          kogema lähedust ilma hirmuta

-          lahti laskma vajadusest kontrollida ja vastutada

-          tundma elust rõõmu

-          usaldama, et elu võib olla lihtne

Töö toimub grupis ja individuaalselt. Kohtume reede õhtuti oktoobri algusest kuni aprilli keskpaigani 17 korda.

Grupikohtumistel keskendume kaassõltuvuse baasprobleemidele ja sellega kaasnevate käitumismustrite teadvustamisele. Kohtumised sisaldavad teooriat, praktilisi harjutusi ja ühiseid jagamisi. Teooria ja praktika on omavahel seotud selliselt, et iga osaleja saaks mõista, kogeda ja avastada enda sisemaailmas toimuvat.

Grupikohtumiste vahepealsel töötavad osalejad iseseisvalt enda eluloo erinevate tahkudega. Individuaalseansse on soovitav võtta, et töötada koolituse käigus üleskerkinud teemade ja mustritega süvitsi. Esimesel poolaastal töötavad osalejad individuaalselt läbi enda eluloo sünnist kuni 18nda eluaastani. Teisel poolaastal keskendume elusündmustele alates 18ndast eluaastast. Eesmärk on saada teadlikuks enda isikliku kaassõltuvuse sünniloo ja tagajärgede vahelisest seosest. Ootame osalejatelt pühendumist ja soovi leida igal nädalal aega ,et lugeda ja kirjutada selleks nädalaks ette antud teemadel.

Sageli on kaassõltuvusest tervenemise peamine takistus uskumus, et olukord ei ole tegelikult nii hull, kuna sa saad veel hakkama.  Sa oled harjunud lootma ja tegelikkuse sõnumeid vähendama. Teadvustades, tunnistades ja grupiliikmete ühisel toel on võimalik teha vajalikke muudatusi enda negatiivsetes mõtte ja käitumismustrites. Sa õpid endaga arvestama ja tegema valikuid sisemise rahulolu nimel.

Hinnainfo:

Tasuda võib korraga või kahes osas. Tähtaeg: 5.oktoober 2017 ja 5.veebruar 2018

Võid jagada summa 7 kuu peale ja tasuda kord kuus. ( 77.14 / 89.28 )

Registreerides kuni 30. septembrini on koolitusel osalemise tasu 540 eur  (17 x 30 eur)

Alates 1. oktoobrist on koolitusel osalemise tasu 625 eur  (17 x 35 eur)

Koolituse tasu sisaldab registreerimistasu.   Hingamistuba OÜ ei oma käibemaksu kohustust.

Koolituse hinnale lisandub individuaalsenasside tasu. Individuaalseansid on koolituse läbiviijate juures soodushinnaga (60 eur ).

Koolituste kuupäevad:

2017
6 ja 20. oktoober
3, 10, 17, 24 november
1.detsember
2018
19. ja 26. jaanuar
2, 9, 16 veebruar
9, 16, 23 märts
6. ja 13. aprill

Kohtume reedeti kell 18.00 – 21.00

Registreerimise info:

• Saada email: kert.grynberg@gmail.com

• Registreerimistasu 30 eur ( tagastamatu) Hingamistuba OÜ, EE15 2200 2210 4896 1113. Selgitusse : koolitusele registreerumine + osaleja nimi.

• Vestlus ( 15-30 min) koolituse juhendaja Kert Grünbergi ja assistendi Terje Hakman- Salokorpiga. Vestlused toimuvad 22. ja 29.septembril Holistika Instituudis, Endla 15, korrus IV. Kellaaja ja koha lepime kokku emaili teel.

• Lepingu allkirjastamine.

Programm:

I poolaasta teemad:

 1. Kaassõltuvus ja sisemine laps.
 2. Väärtusetuse tunne. Võrdlemine ja hindamine. Häbi ja saladused.
 3. Haavatavuse ja valu tunnistamine. Piirid ja seinad.
 4. Ebatäiuslikkuse tunnistamine. Sisemine Kriitik. Suhe Kõrgema Jõuga.
 5. Sõltuvus, usaldus. Vajadused ja soovid.
 6. Ebaküpsus. Läheduse vältimine.
 7. Negatiivne kontroll. Kontrollist lahti laskmine.

II poolaasta kohtumiste teemad:

 1. Passiivne viha, vimm. Vastupanu.
 2. Abitus. Teiste abile lootmine. Abi ära lükkamine. Liigne iseseisvus.
 3. Tegelikkuse vältimine. Sõltuvuskäitumine, mõnuained.
 4. Raskused lähedaste suhete hoidmisega.
 5. Soov meeldida.
 6. Perfektsionism.
 7. Võimuvõitlus.
 8. Võimetus öelda EI. Liigne pühendumine.
 9. Vastutus enda ja teiste tegelikkuse ees. Teiste süüdistamine.
 10. Enesekesksus. Liigne tähelepanu enda probleemidel, mistõttu ei taju enda käitumise mõju teistele.

Koolitaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi arvestades grupi dünaamikat.

Loe lisaks: www.hingamistuba.ee

Write a comment

You need to login to post comments!