Üks kindel koht, kus piirid endast märku annavad on siis, kui sul tekib ebamugav tunne kellegi juuresolekul või mingit tüüpi konflikt pidevalt kordub. See näitab, et selles valdkonnas on sinu piirid kas liiga nõrgad või liiga jäigad. Või hoopis seda, et sa ei tunnista asju nii nagu nad on ja astud ikka sama reha otsa.

Inimeste piirid on väga erinevad, mõnel on need nähtavad ja selged, sa tead mida temalt on oodata. Mõni inimene on teatud olukordades väga paindlik, ta ei väljenda enda vajadusi ja tema piirid on nähtamatud. Mõne inimese piirid on nagu müürid, ta ei oska või ei taha näha asju teise nurga alt. Kui me seda ei suuda seda tunnistada ja aktsepteerida siis nagu taoksime peaga vastu seina lootuses, et sein haihtub.

Piirid teevad sind nähtavaks ja väljendavad sinu vajadusi. Sinu osa on neid sõbralikult ja selgelt väljendada, sest nii nagu muutuvad vajadused, muutuvad ka sinu piirid. Kui sa tahad kõigile meeldida, siis sõidavad inimesed sinust sageli üle. Sul võib olla pidevalt tunne nagu oleksid uksematt.

FÜÜSILISED PIIRID – sinu keha, kodu, tuba, asjad, töölaud, voodi jne. Igal inimesel on õigus valida kas ja kuidas ta jagab enda asju. Meil on vaja väljendada mil viisil me soovime olla oma kodus ja millal oleme valmis külalisi vastu võtma. Meil on õigus valida, kas ja kuhu me läheme või ei lähe.  

Mõnikord ei pane me tähele, et tungime teiste piiridesse. Näiteks heli ja lõhnad on miski, mille eest on ennast ja teisi raske kaitsta. Seetõttu on oluline märgata ja austada nii enda kui teiste inimeste vajadusi.

Nt. 20 aastat tagasi oli normaalne toas suitsetada, enam mitte, sest sigaretisuitsu eest ei saa peitu pugeda. Kui keegi kuulab muusikat või karjub seina taga, siis see rikub läheduses asuvate inimeste füüsilisi piire. Lapsed on selles osas eriti kaitsetud ja vajavad kõrvale täiskasvanu hoolivat tähelepanu.

SEKSUAALSED PIIRID Seksuaalsuse puhul on tavaline lootus, et teine oskab meie mõtteid lugeda. Tegelikkuses on meie endi vastutus väljendada seda, mis meile meeldib ning mida, millal, kus ja kellega me vajame. Seksuaalsed piirid annavad meile võimaluse nõustuda aga ka keelduda.

Nt. Mulle meeldib, kui sa silitad minu selga.

MENTAALSED PIIRID Meie ise vastutame selle eest, milliseid mõtteid me enda pähe laseme. Kui sageli ma mõtlen muremõtteid? Kui midagi juhtub, siis kas ma mõtlen kohe kõige hullema variandi peale ja heietan katastroofmõtteid? Kuidas see mõjutab minu emotsioone? Siin on sul võimalus valida, milliseid emotsioone sa enda sisemaailmas toidad.

EMOTSIONAALSED PIIRID kaitsevad inimese õigust omada ja kogeda tundeid. Keegi teine ei saa öelda, mida sa tohid tunda või mõelda. Samamoodi ei ole meil õigust kellelegi ette heita tema tundemaailma või mõtteid.

Kui sa oled liiga kena ja leebe, siis võib juhtuda, et sul on kombeks vähendada kellegi halva käitumise mõju endale? „Ah, ta ütles mulle halvasti, sest ta oli väsinud või purjus.“ Sellise mõttelaadiga ei austa sa enda piire.

Nt. Praegu ma ei taha sellest rääkida. Räägime homme, sest täna olen väga väsinud.

Nt. Mul on häbi ja piinlik, kui sa mind külaliste ees kritiseerid. Ma hea meelega kuulan sind siis, kui oleme omaette.

Piiride väljendamine aitab meil kujundada selgemaid suhteid, kuna sellega me võtame vastutuse enda eest ja anname teisele vastutuse tema elu eest. Piirid aitavad teistel aru saada, mida sa ootad ja mida on sul pakkuda. Samuti kujuneb sinul on selgem pilt, kellega sa oled suhtes.

AJAPIIRID Kas ma võtan liiga palju ette ja mul on komme hilineda? Mõnikord me ei oska hinnata realistlikult enda ajapiire, tahame olla väga tublid ja teistele meele järgi. Lubame asju, mida me tegelikult teha ei jõua. Ja hilineme..

ENERGIAPIIRID  Kas ma teen sageli mitut asja korraga? Mis takistab mul keskendumist ja oma töö lõpule viimist? Mida teha, et paremini keskenduda? Sageli on ühe asja juurest teise juurde hüppamine lihtsalt halb komme. Proovi seada endale eesmärk, teha iga päev üks asi lõpuni. Premeeri ennast selle eest😊

RAHAPIIRID Mõne inimesel on alati raha vähe ja ta on kogu aeg murelik. Mõnel on seda justkui lõputult ja teda ootab iga kuu lõpus tühi konto. Mõlemad ei taju oma tegelikke finantspiire ja elavad endale valetades. Reaalsuse tunnistamine ja oskus teha eluterveid valikuid on siin võti.

VIIMANE PIIR Piirid aitavad meil endal aru saada, kes me oleme, millega me lepime ja millega mitte. Öeldakse, nüüd on küll piir käes, see oli viimane piisk. See koht on iga inimese jaoks erinev. Mõne inimese jaoks on viimane piisk füüsiline vägivald ja mõne jaoks suhtes petmine või valetamine. Seda on kasulik selgeks mõelda või endale sõnastada, mis on see piir, millest sa üle ei lähe. Mis on asi, millega sa kindlasti ei nõustu.

Nii nagu me vastutame endi piiride eest on oluline austada teise piire.  Piirid on otseselt seotud vajaduste ja vastutusega. Kui mõni vajadus muutub, siis ka piir muutub. Täiskasvanu peamine omadus on oskus näha enda valikuid, julgus võtta vastutus ning ennast väljendada.

Kui oleme emotsionaalselt haavatud, siis me ei näe oma võimalusi ja süüdistame sageli väliseid olusid. See on märk, et meie sisemine laps on aktiivne ja oleme unustanud enda tegeliku vanuse ja vastutuse. Käitume nagu lapsed, kes sõltuvad vanematest. Täiskasvanuna on meil võimalus muuta oma valikuid vastavalt muutuvatele vajadustele. Me ei ole enam lapsed😊