Kaassõltuvus

Kaassõltlane paneb teiste vajadused esikohale ja võtab liiga palju vastutust. Ükski pingutus ei ole talle liiga suur. Ta ei taha olla isekas ja kardab öelda EI. Kaassõltuvus kujuneb välja kui sa oled elanud koos nartsissisti, vägivaldse, alkoholi või uimasteid kuritarvitava inimesega. Kaassõltuvus on käitumismuster, mis pärandub põlvest põlve. Sõltlase lastest saavad kaassõltlased, kes omakorda võivad abielluda sõltase või lihtsalt vähese vastutustundega inimesega.

Kaassõltuvus võib kujuneda ka peredes, kus pereliikmete vahel on emotsionaalne distants, asjadest ei räägita, on kõrged ootused ja jäigad reeglid ning väline mulje ja saavutused on olulisemad kui head suhted.

Kaassõltuvus on mitmetahuline käitumismuster, mis hõlmab erinevaid omadusi ja see võib tekitada palju segadust. Kõik nimetatud omadused ei pruugi sind üldse kõnetada. Igal inimesel kujuneb välja isiklik kaassõltuvuse muster, mis on seotud lapsepõlves kogetud kiindumusmustriga ja perekonnas omandatud rollidega.

Kaassõltuvus on sõltuvus, mida hoolimata teadmistest ja tõsistest tagajärgedest on ääretult raske üksinda muuta. Ikka tunduvad sõltuvusse sattunud inimese eluprobleemid tähtsamad kui enda omad. Ikka usub kaassõltlane, et imed on võimalikud, kui vaid sõltlast piisavalt aidata.

Kaassõltuvuse test

Kaassõltlane võtab teiste inimeste eest liiga palju vastutust. Ta kontrollib, muretseb ja muudab ülehoolitsemisega teised endast sõltuvaks.

Testis on 25 küsimust ja vastamine võtab 5 minutit.

Vajuta siia, et avada test.

Kaassõltlase tunnused

Suur vajadus meeldida ja olla teiste poolt heaks kiidetud

Kui meie väärtus tuleb teiste inimeste kaudu, siis läheme liiga kergesti kaasa kõigega, mida teised tahavad. Teeme valikuid selle järgi, mis nendele meeldib ja kaotame kontakti oma Tõelise Minaga. Kui sinu enesehinnang sõltub teise inimese arvamusest, siis võib sul olla raske enda eest seista. Seda eriti siis kui teised inimesed tahavad sinuga manipuleerida või sind kontrollida.

Kui me kardame konflikte, siis laseme endast kergesti üle sõita ja end ära kasutada. Kui me ei julge seada piire, siis me ei austa enda vajadusi. Selged piirid aitavad teistel aru saada, kes sa oled ja sinuga paremini arvestada. Samas saad ka sina paremini aru, kas need kellega sa koos oled, hoolivad sinust päriselt või mitte. Enda piiride väljendamine ja kordamine loob sulle turvalise ruumi.

Kui üritame teha kõike veatult ja muretseme iga võimaliku viltumineku pärast, siis jäävad palju asjad elus tegemata. Hirm eksida ja olla mitte piisav ei lase isegi proovida uusi asju. Me ei pea kõigile meeldima. Peaasi, et sa endale meeldid ja suudad olla rahul ka siis, kui tulemus enam vähem väga hea. Katsu näha eksimusi kui võimalusi, et areneda ja ennast täiendada. Eksimustest saadud õppetunnid on kui teekivid, mis võivad viia suurepäraste tulemusteni. Perfektsust on võimalik saavutada ainult teatud valdkonnas ja aeg ajalt. See ei saa olla püsiv seisund, sest elu koos meie endiga on pidevas muutumises. Oluline on endaga rahu teha ning leppida oma inimliku ja ebatäiusliku täiuslikkusega.

Kui õppisime varakult selgeks, et saame loota ainult iseendale, siis täiskasvanuna võtame vastutuse ka siis, kui selleks puudub tegelik vajadus. Märkame kiiresti kus ja mida on vaja parandada. Kipume liigselt teisi kontrollima nii tööl, kodus kui isiklikes suhetes. Meie lähedased muutuvad selle tõttu enesekeskseks, abituks ja hoolimatuks, kuna nad ei pea enda eest vastutama.

Kui sa tunned, et ainult sina tead, mida ta peab tegema, siis võivad teised tunda, et sa tahad neid kontrollida. Võib olla sa kardad halvimat, et kui sa lõpetad temale nõu andmise ja aitamise, siis keerab ta asja kihva. Kaassõltlane sõltub sõltlase abistamisest samapalju kui sõltlane pudelist. Mõlemad teevad kõik, et elu jätkuks samamoodi.

Vähendamine, varjamine, eitamine on igasuguse sõltuvuse alustalad ( ainesõltuvuse, protsessi sõltuvuse, suhtesõltuvuse). Need aitavad hoida olukorra muutumatuna. Probleemid kestavad just nii kaua, kuni me neile ausalt otsa ei vaata, kuni nendest vaikime ja abi ei otsi. Tänu varjamisele muutuvad sõltlased, sõltuvussuhtes olijad ja kaassõltlased järjest üksikumaks ja eraldatuks. Kõik teised suhted muutuvad sekundaarseks.

Kui me identifitseerime ennast oma rolliga, siis selle varjus võib tekkida olukord, kus me ei saa aru, mis meile meeldib ja mis mitte, mida me tegelikult vajame ja mida mitte. Roll ei lase meil saada endaga kontakti ja eemalduda ebatervetest suhetest.

Paljud inimesed on üles kasvanud kõrgete nõudmistega või rangete reeglitega. Perekondades, kus on kõrged ootused ja kus ei tohi eksida. Iga laps on alguses ebatäiuslik, sest ta alles õpib asju tegema. Kui me ei tohi olla algajad või kui meid kritiseeritakse iga väikese eksimuse eest, siis me ei tunne kunagi, et oleme piisavad sellisena nagu me oleme. Elame oma elu pidevas rahulolematuses.

Kaassõltlased usuvad, et nad suudavad kontrollida kontrollimatut ehk teiste inimeste sõltuvust, käitumist, mõtlemist ja tundeid. Eriti suur kontrollivajadus tekib nendel, kes elavad sõltlasega. Hooliva ja vastutustundlikuna tunneb ta palju süüd ja häbi, sest sõltlane ei muutu. Ta püüab meeleheitlikult olukorda kontrolli all hoida ja hakkab tundma, et ta on hullukus minemas. Kui soovime kontrollida kontrollimatut, siis kaotame sisemise tasakaalu ja ühel hetkel ka endast lugupidamise

Kui me pidime kasvama liiga ruttu suureks ja tegema asju, mis ei olnud meile eakohased, siis meil ei olnud võimalust õppida adekvaatselt hindama oma tegelikke võimeid. Meie endale seatud ootused võivald olla kõrgemad kui reaalsed võimalused. Võimalik, et sul tuleks õppida võtma ette vähem asju ning aega ja tööd paremini planeerima.  Protsess on mõnikord isegi olulisem kui tulemus.

Kaassõltlased leiavad töötegemisest sageli suurt lohutust, sest elu sõltlasega on väga kurnav. Ta ei võta puhkust välja vaid põgeneb tööle, kui puhkusele. Kui kogeme sisemist väärtusetust, süüd või häbi siis on kõige tavalisem viis seda kompenseerida läbi töö, askeldamise ja aktiivse eluviisiga. Me hoiame end väga hõivatuna, et tuimestada sisemist ärevust.

Kaassõltuvuse individuaalprogrammi

Isikliku kaassõltuvuse mustri läbitöötamiseks pakun võimaluse osaleda individuaalprogrammis, mis koosneb viiest kohtumisest.

Loe programmi kohta täpsemalt vajutades SIIA

Suhtesõltuvus

Kaassõltuvus on lähedalt seotud suhtesõltuvusega. Kaassõltlane võib klammerduda nii sõbrasse, töökaaslasesse, klienti, lapsesse või oma vanemasse. Suhtesõltlasel tekib kinnisidee ja sundmõtted seoses reaalse või kujuteldava partneri suhtes.

Suhtesõltlasi on kahte sorti; ta kas klammerdub ühe konkreetse inimese külge või hüppab suhtest suhtesse, et mitte üksinda jääda. Suhtes olemine on kõige olulisem.

Kui sa vastasid nendele küsimustele jaatavalt, siis on väga võimalik, et sa oled suhtesõltuvuses. Samuti sa võiksid kaaluda suhtesõltuvust, kui sinu lähedased panevad tähele, et sa sõltud liigselt enda kaaslasest ja oled eraldunud varasemast seltskonnast. Mõnikord saab suhtesõltlane ise aru, et ta on partnerist liiga sõltuvaks muutunud ja üritab muutuda iseseisvamaks, kuid enamasti läheb ta selle käigus konflikti endaga või partneriga.

Suhtesõltuvuse ja kaassõltuvuse mõju

Hirm, süü ja liigne kohusetunne on peamised tunded, mis viivad suhtes olles enda vajaduste ja elu ignoreerimiseni. Võttes vastutuse teise täiskasvanud inimese eest, aitad sa kaasa tema sõltuvusele ja abitusele. Ülehoolitsemine takistab „abitul“ võtta oma probleemide ja vajaduste eest ise vastutust. Sa ei lase tal kasvada täiskasvanud inimeseks, kes õpib ise lahendama raskeid olukordi. Kui sina oled see, kes klammerdub, siis on aeg kasvada suureks. Ükski partner ei suuda parimagi tahtmise korral parandada lõplikult seda, mis sinul lapsepõlves puudu jäi. Sul tuleb endal võtta vastutus tervenemise eest ja minna teraapiasse.

Kuidas vabaneda liigsest sõltuvusest endale lähedase inimesega?

Alati ei ole lahkuminek parim lahendus. Lahendused sõltuvad suhte iseloomust ja probleemidest. Juhul, kui on tegemist vägivaldse ja seksuaalselt väärkohtleva inimesega, on kindlasti vaja pöörduda pereterapeudi, suhteterapeudi või kogemusnõustaja poole. Vägivallal ei ole õigustust. Kõige tähtsam on see, et sa julged ennast panna elus esikohale ja oled enda vastu hooliv.

Olulised sammud sõltuvussuhtest vabanemise teekonnal:

Igaüks on enda õnne sepp

Eesti vanasõna