Kaassõltuvuse individuaalprogramm

Kaassõltuvuse (KS) individuaalprogramm on koostatud Minnesota sõltuvusravi 12 sammu põhimõtete järgi. Programm aitab õppida tundma ja muutma oma KS harjumusi ja mustreid. Eesmärk on  kasvada enda suhtes ausamaks ja aktsepteerivamaks.

Programm koosneb kolmest viie seansiga tsüklist. Iga tsükli vahele võib teha 1 kuu pausi, kuid võib ka kohe jätkata. Iga tsükliga liigume sügavamale teadvustamise ja endast hoolimise poole.

Sõltuvushaige, vägivaldse, ebastabiilse või enesekeskse inimesega koos elamine mõjutab kogu tema perekonda ja lähikonda. Pereliikmed kohanevad erinevalt ja omandavad personaalse ebaterve elustiili. Kohanemise käigus õpivad kõik pereliimed keskenduma temaga seotud probleemidele ja hakkavad vähendama oma  vajadusi, tundeid ja mõtteid.

Tekivad hoiakud nagu probleemide eitamine, kontrollivajadus, usaldamatus, liigne vastutamine teiste eest, eraldumine jne.

Kaassõltuvus on ebatervete harjumuste kogumik, mis kahjustab meie lähisuhteid ja töösuhteid.

1. – 5. kohtumine

Isikliku KS mustri tuvastamine, tunnistamine ja teadlik jälgimine. Mis olukorras ma ei suuda enda sisseharjunud mustreid peatada? Mida ma olen selle tõttu kaotanud? Väärkohtlemise ajalugu ja mõju.

6. 10. kohtumine

Kaassõltuvus väljendub suhete kaudu. Mustrid tulevad ilmsiks suhetes partneriga, vanematega, lastega, sõpradega, ülemuse või alluvatega. Elu perioodide ja suhete süvitisi läbi uurimine, eesmärgiga õppida tundma KS mustrit toetavaid mõtteid, tundeid ja käitumist.  

11. – 15. kohtumine

Kaassõltuvas suhtes olles, oleme enda puuduste suhtes tahtmatult pimedad. Eksimuste eest vastutuse võtmine – teadvustamine, tunnistamine ja läbivaatus. Oma eksimuste heastamine.

Igal inimesel on individuaalne kaassõltuvuse muster. Reeglina ei ole ühel inimesel kunagi kõik omadused esindatud ja teistega täpselt ühesugused. Tervenemine võtab aega vähemalt aasta või kaks, mistõttu on oluline jätkata endaga teadlikku tööd ka programmiväliselt.

Programmi läbimise eelduseks on taipamine, et ma ei suuda teisi muuta ja minu käitumine tekitab probleeme juurde. Seni kuni oleme veendunud, et ainult teised on süüdi ja kui näeme end vaid süütu kannatajana, ei ole me veel valmis 12 sammu jaoks.

Täiskasvanuna oleme vastutavad enda valikute eest. Alati on kasulik uurida, kuidas ma ise olen olukorda toetanud ja selle kaudu oma probleemidesse panustanud. Valikuid saab enamasti muuta. See teebki meid täiskasvanuks, et meil on valikuvabadus mõelda ja käituda teistmoodi.