Esimene uskumus – ma saan loota ainult enda peale. Reeglina ei näe kaassõltlane, et tal endal oleks tõsiseid probleeme. Ta on tubli, kannatlik, töökas ning perfektsionist. Probleeme märkab ta siis kui suhted teistega ei laabu, ta ei tunne elust rõõmu, tal on ärevus, unehäired, üleväsimus jne. Kaassõltlasel on sageli raske tunnistada, et ta ise toetab häirivat olukorda ebatervete uskumuste, mõtete ja tegudega.

Võime anda ja vastu võtta on iga suhte alustalad. Kaassõltlane on alati olemas, et teisi aidata ja toetada. Ta kulutab palju energiat andmisele. Kaassõltuval inimesel on väga ebamugav abi vastu võtta, sest vastuvõtmine teeb liiga haavatavaks.

Kaassõltlane on sageli töösõltlane, kes ei suuda asju delegeerida ja tahab kõike üle kontrollida. Tal on raske tunnistada, et võtab liigselt vastutust. Ta tunneb end läbi põlenuna ja vimma täis, kuid lahendust ei tundu olevat, sest ainus keda ta päriselt usaldab on tema ise.

Paljud kaassõltlased on lapsepõlves pidanud ainult enda peale lootma, sest neil ei olnud täiskasvanuid kellele toetuda. Seetõttu nad usuvad, et kõik probleemid tuleb üksi ära lahendada ja eneseabi raamatute lugemisega saab terveks.

Sõltuvusest taastumine algab alati oma probleemi teadvustamisest ja avalikult tunnistamisest. Terapeudi juurde minek või toetusgrupiga ühinemine aitab välja tulla isolatsioonist, hädavaledest ja varjamisest. Kui gruppi mineku võimalust ei ole, siis alustada võiks ausate vestlustega mõne usaldusväärse inimesega juhul, kui järgida 12 sammu taastumise põhimõtteid.

Teine uskumus – viga on teiste käitumises. Kaassõltlane usub, et tema teab mis on õige ja tema roll on teisi muuta. Ta elab sageli lootusetus lootuses, et teine saab oma vigadest aru ja järgib tema nõuandeid.

Heade kavatsuste tõttu ei suuda nad märgata, et on juba ammu ületanud teise inimese piiri käitudes temaga nagu lapsega. Ta ei saa aru, et nõu andmine ja aitamine on üks viis kontrollida ja suunata teise valikuid.

Liigne kontrollivajadus tekitab suhetesse alati lisaprobleeme, sest kellelegi ei meeldi, kui neid käsutatakse ja kontrollitakse. Kaassõltlane on veendunud, et ilma tema abi ja nõuanneteta ei saa teised elus hakkama. Kuid pereliikmed, sõbrad väsivad kontrollimisest ning see on üks peamisi põhjuseid, miks kaassõltlasel on suhetes palju probleeme.

Kaassõltuvuse 12 sammu programmi esimene samm: Tunnistame, et me ei suuda teisi muuta ja me ei saa oma eluga enam hakkama.

Teadvustame, mida me saame muuta ja kontrollida ( enda mõtteid, valikuid, käitumist ja tundeid) ja mida me ei saa ( teiste tundeid, valikuid, käitumist ja mõtteid).

Kaassõltuvusest tervenemine algab ebatervete uskumuste ja käitumismustrite teadliku tunnistamsie ja muutmisega.

Kolmas uskumus – kui ma sõltuvushaige või väärkohtleva partneri maha jätan, siis olen kaassõltuvusest vaba. Ilma partnerita elades loodab kaassõltlane, et elu muutub palju paremaks. Tavaliselt see ei ole nii, kuna ta jätkab enda ärevuse, viha, häbi ja kurbuse eest ära jooksmist läbi töö, koristamise, söömise, sportimise, ravimite jne. Ta summutab enda ärevust ja rahulolematust kuid need tunded niisama ei kao,

Suhte lõpetamine ei lahenda kaassõltlase tegelikku probleemi. Kui tal ei ole enam kedagi teist süüdistada, ilmuvad pinnale kaassõltuvusele omased jooned nagu probleemide salgamine, eitamine ja vähendamine, kontrollivajadus, enda ohverdamine, häbi, väärtusetus, ebarealistlikud ootused, vimm, perfektsionism jne.

Enne kui me ei tunnista enda kaassõltuvust ja ei õpi seda ohjeldama, elame me edasi ebarahuldavates suhetes. Meid tõmbavad probleemidega inimesed ja olukorrad.

Kui sa ei tea mida teha, siis on hea aeg, et ühineda toetusgrupiga või minna nõustamisele ja alustada sisemisi ümberkorraldusi.

Neljas uskumus – kui ma ei mäleta enda lapsepõlve, siis see mind ei mõjuta. Inimese tundeelu kujuneb välja esimese seitsme aasta jooksul. Sel perioodil õpime kas me oleme olulised või mitte, kas me tohime enda mõtteid, vajadusi, tundeid omada ja väljendada, kas meil on õigus olla laps, kes ei oska kohe asju õigesti teha.

Kaassõltuvus on toimetuleku mehhanism, mis aitab hakkama saada raskete olukordadega. See ei teki ainult siis kui peres on olnud alkoholiprobleemidega lapsevanem või vanavanem, Piisab ületöötanud üksikvanemast, kes ei jaksa lapsele tähelepanu pöörata, vägivaldsest, väga enesekesksest või haigest pereliikmest, kelle ümber koondub tähelepanu ja kõik teised peavad oma vajadused koomale tõmbama.

Meie aju on üles ehitatud nii, et stressi olukorras tähelepanu koondub hakkama saamisele ja me unustame paljud olukorrad, kus kogeme valu või ülekohut. Mida traumaatilisem olukord ja kõrgem ärevus, seda rohkem me unustame. Tööle hakkavad vanemad ajuosad, mis salvestavad toimunu, kuid mälupilte ei pruugi sellest sündmusest alati jääda. Alles jääb ärevus, tugev kontrollivajadus, soov olla nähtamatu ja vajadus tunded alla suruda.

Kuidas me saame kaassõltuvusest terveneda?

Tervenemine algab siis, kui teadvustame kaassõltuvuse konkreetseid omadusi, meis on tahe neid muuta ja me teeme selleks reaalseid samme. Taastumine algab kui julgeme rääkida kaassõltuvuse joontest, kui meil on julgus minna terapeudi juurde või toetusgruppi ning kasvatada endas uued ja tervemad toimetulekuviisid.

Mõned näited kaassõltuvuse omadustest:

  • Ignoreerime või vähendame olukorda, oma vajadusi ja tundeid
  • Oleme liiga mõistvad nende suhtes, kes meid halvasti kohtlevad
  • Ütleme JA siis, kui mõtleme EI
  • Teeskleme, et kõik on hästi, kuigi tegelikult ei ole
  • Ohverdame teistele meele järgi olemiseks liiga palju aega ja energiat
  • Oleme võimetud lahti laskma kahjustavatest suhetest

Kaassõltuvus tekib siis kui elu või suhted on väga keerulised ja me ei näe muud valikut kui kohaneda. Kohanemisele aitab kaasa probleemide vähendamine ja eitamine. Kuna olukorrad ja isiksused on alati erinevad siis kujuneb igal inimesel välja isikupärane ennast kahjustav kaassõltuvuse muster.  

Taastumine tähendab, et me lõpetame teiste inimeste ja lapsepõlve süüdistamise oma eluraskustes ja keskendume enda tervenemisele. Me laseme teistel olla need, kes nad on, isegi siis kui oleme kannatanud või isegi siis kui nende elu on kraavi kiskunud. Me lõpetame teiste päästmise ja õigustamise.

Taastumise käigus võime avastada, et saame lõpuks maailmale ausalt otsa vaadata. Tervenemise protsessi toetab 12 sammu programm kaassõltlastele ja suhtesõltlastele. Neid samme järgides õpime muutma oma kaassõltuvust toetavaid mõtlemismustreid ja käitumisjooni. Selleks treenime end märkama ja silma peal hoidma kõigel, mis meid kahjustab ja kurnab. Me õpime endasse uskuma, olema endaga leebed ja heasoovlikud ning väärtustama end sellisena nagu me oleme.

Taastumine on eluaegne protsess, see ei ole ühekordne sündmus. Nii nagu keha treenimine peab olema pidev, nii on ka emotsionaalse ja vaimse treeninguga. See vajab samuti pidevat tähelepanu ja koormust.

Selletõttu alustan kaassõltuvuse regulaarse toetusgrupiga, et pakkuda võimalust hoida enda sisemaailma heas vormis.

5.oktoober 2020

Kert Grünbergi loeng „Kaassõltuvus ja perfektsionism“

Registreerimine: kert@hingamistuba.ee

2. november 2020 – 5. aprill 2021

„12 sammu toetusgrupp kaassõltlastele ja suhtesõltlastele“

Juhendab Kert Grünberg

www.hingamistuba.ee