Mõtted mõjutavad meie heaolu igas hetkes. Head mõtted teevad olemise mõnusaks ja kergeks, kuid negatiivsed mõtted mõjuvad vastupidi. Nad tekivad märkamatult ja nende haardest vabanemiseks tuleb teadlikult tegutseda. Painavaid mõtteid, mis teevad enesetunde eriti halvaks, nimetan ma viirusmõteteks. Viirusmõtted võivad tunduda väga põhjendatud ja panevad meid käituma äärmuslikult.

Viirusmõtete tunnused:

 1. Kõik või mitte midagi mõtted. Sa näed asju vaid äärmustena. Vahepealseid variante ei ole.
 2. Mõtete lugemine, eeldamine. Sa arvad teadvat, mida teised mõtlevad. Sulle tundub, et nad tahavad sulle halba.
 3. Ma ei ole piisav, ei tee piisavalt või ei oma piisavalt. Sa oled pidevalt rahulolematu ja sinu latt on liiga kõrgel.
 4. Katastroofmõtlemine. Sa ootad halvimat. Sa keskendud võimalikele negatiivsetele lahendustele.
 5. Hinnangute andmine. Sa annad sageli negatiivseid hinnanguid ja hakkad kergesti süüdistama.
 6. „Oleks, poleks“ mõtted. Sa kahtled enda valikutes ja kardad vigu teha.
 7. Võrdlemine. Sa ei luba endal olla see, kes sa oled. Sul on endale suuremad ootused kui teistele.
 8. Üldistamine. Alati, kõik, iga kord, mitte kunagi. Sa üldistad üksikuid juhtumeid ja võtad teiste üldistusi väga isiklikult.

Kaassõltuvus on tihedalt seotud viirusmõtetega. Pia Mellody kirjeldab seda nii : „Kaassõltlase mõtlemises puuduvad igasugused vahepealsed toonid, eksisteerib kas must või valge, hea või halb. Neil on raskusi näha alternatiive; on olemas vaid üks õige vastus.“

Kui sa tajud asju oluliselt hullemana kui nad tegelikult on või sa vähendad hullu olukorda nii, et see tundub tähtsusetu vahepalana siis sinu mõtted on kaldunud äärmustesse.

Kaassõltuvuson põhjustatud lapsepõlves kogetud emotsionaalse turvatunde puudumise ja kontrollimatute olukordadega. Lapsed omandavad oma vanemate mõttelaadi ja maneerid isegi kui nad ei ole sellega nõus ning tõmbuvad täiskasvanuks saades probleemsete inimeste poole.

Kaassõltlased kogevad sageli viirusmõtteid, mis on ebaadekvaatsed ja mis ei aita lahendada olukordi.

 • Sa kordad oma lugu üle ja üle. Ükskõik millest jutt lahti läheb, siis kõik seosed tekivad probleemse olukorra või inimesega.
 • Sinu mõtted ja jutt keerlevad kogu aeg teise inimese ümber: mida too teeb või ei tee, mida ta räägib ja mida jätab ütlemata, mida ta tunneb või ei tunne. 
 • Sul on tungiv vajadus olukorda „ parandada “. Sa teed kõik selleks, et teine saaks asjast õigesti aru ja muudaks ennast.
 • Sinust on saanud omaenda reaktsioonide ohver, sa surud oma tundeid alla ja plahvatad.
 • Sinu emotsionaalne, vaimne, füüsiline energia kulub probleemi „lahendamisele“ .
 • Sa püüad olukorda kontrollida , kuid oled muutunud sellest emotsionaalset sõltuvaks.

Emotsionaalne sõltuvus viirusmõtetest

Viirusmõtete taga on enamasti hirm. Uuringud näitavad, et mida suurem on hirm seda vähem suudame näha teisi võimalusi. Meie fookus kitseneb ja me tunneme end abituna ja lõksus. Kogu tähelepanu koondub teisele inimesele ja olukorra kontrollimisele.  Me kaotame endaga kontakti ja seetõttu ei märka oma vajadusi või teisi olulisi teemasid.

Kuidas on eemaldumine ja lahti laskmine sulle kasulik?

Kui oled kulutanud palju energiat selleks, et teist inimest tulutult aidata, siis parim mida sa saad teha, on olukorda aktsepteerida. Sa ei saa muuta kedagi, kes seda ise ei taha. Lahti laskmine ei ole külm ükskõiksus, lootusetu leppimine kõigega, möödahiilimine enda vastutusest ega suhete läbilõikamine Sa võtad vastutuse enda piiride ja vajaduste eest, kui sa eemaldud olukorrast või inimesest. See on üks viis ennast armastada, kui sa astud samme, et ennast hoida.

Kuidas sinu eemaldumine saab teda aidata?

Võimalik, et sa kardad, et kui sa tema pärast enam ei muretse ja kui lõpetad tema tegude tagajärgede eest vastutamise, siis juhtub midagi halba. Võib olla sa kardad muutuda isekaks, kui sa hoolitsed enda vajaduste ja tasakaalus olemise eest. Kui sa tahad ennast hoida ja mitte hulluks minna, siis tuleb lahti lasta asjadest, mida sa ei saa kontrollida.

Lahtilaskmine põhineb eeldusel, et iga täiskasvanud inimene vastutab ise oma valikute tagajärgede eest. Kui me aitame täiskasvanud inimest asjades, mida ta suudab teha, muudame ta abituks ja meist sõltuvaks. Tal kaob võimalus oma vigadest õppida ja kasvatada eneseusaldust. Seega talle vastutuse tagasi andmisega ja oma hoiakute muutmisega annad sa talle võimaluse täiskasvanuks saada.

Millal lahti lasta?

Siis kui sa hoolid teise inimese heaolust rohkem kui tema ise

Siis kui ta ei tunnista oma probleemi või ei taha ennast muuta

Siis kui see tundub kõige võimatum ja ebatõenäolisem otsus

Siis kui sa ei suuda lõpetada ega millestki muust mõelda ega rääkida

Siis kui sinu emotsionaalne ja füüsiline tervis olukorra tõttu kannatab

Siis kui sinu materiaalne heaolu on selle suhte tõttu tõsiselt ohustatud

Kas sa teisele tuleks seletada miks sa lased lahti ja eemaldud?

Oleneb olukorrast. Kui tegemist on viirusmõtetega, siis  oma hoiakute muutmine on sinu vastutada. Sa teed seda enda pärast. Sina vajad samapalju abi kui tema. Sa võid vajada terapeuti või head sõpra, keda sa usaldad. Ette teatamine võib mõjuda ähvardusena ja viia vaidluste või süüdistamiseni. Ta võib sind hakata manipuleerima ja hirmutama. Kui ta märkab sinu käitumise muutust ja küsib, siis on sul võimalus rääkida miks sa seda teed. Kõige olulisem on see, et sina ise tead, miks sul on vaja eemalduda.

Kuidas lahti lasta:

 • Võta aega maha kui tekivad vaidlused ja tülid
 • Ära anna nõu, kui ta ei ole seda küsinud
 • Luba tal kogeda oma valikute tagajärgi
 • Usalda, et ta saab hakkama ja õpib aja jooksul oma vigadest
 • Tunnista endale oma tundeid ja vajadusi
 • Austa enda piire ja võimalusi
 • Loobu varjamisest ja valetamisest
 • Loobu tema eest asjade ära tegemisest

Sel perioodil kui sa eemaldud probleemsest olukorrast või inimesest, on oluline ennast toetada erinevate praktikatega. Sa võid kogeda, et ärevus kasvab ja viirusmõtted ei taha üldse kuhugi kaduda. Enda tasakaalu viimiseks saab ise palju ära teha.

Kuidas ennast toetada?

 • Füüsiline aktiivsus. Jalutamine ja rattaga sõitmine on tasuta ja igal pool võimalik. Kasulik on iga päev 30-60 minutit liikuda värskes õhtus.
 • Teadlik hingamine. Sügav hingamine muudab koheselt sinu enesetunnet. Harjutus mis tasakaalustab närvisüsteemi on ruut-hingamine. Hinga sisse ja loe 4ni. Hoia hinge kinni ja loe 4ni. Hinga välja ja loe 4ni. Hoia hinge kinni ja loe 4ni. Tee nii iga päev 5 minutit. Sobivaid harjutusi, mis  leevendavaid ärevust leiad lisaks veel internetist.
 • Mediteerimine. Mõtted on kogu aeg meiega, kas teadlikud või mitte, kuid ilma mõteteta olemist tuleb treenida. Alusta oma hingamise jälgimisest iga päev. Iga kord kui mõte tuleb, anna talle pealkiri“ Mõte“, ning too tähelepanu tagasi hingamisele.
 • Kirjutamine. Kirjuta inimesest või probleemist, mis sulle muret tekitab. Ela ennast paberil välja ja kirjuta end tühjaks.

1. Mida sa tunned ja vajad, kui sa mõtled inimest või probleemist lahti laskmisele?

2. Mis juhtub, kui sa lased lahti? Mida sa kardad?

3. Millist „ varjatud kasu“ sa oled probleemi klammerdumisest saanud? Mida sa oled saanud selle kaudu vältida?

4. Näe kuidas probleemne olukord võtab mingi kuju ja asetub sinu käte vahele ja sa asetad ta Kõrgema Väe peo peale. Palveta. Palu Kõrgema Jõu abi selle olukorra lahendamisel.

5. Kirjelda detailselt milline on sinu elu nüüd, kui probleem on kadunud. Millised võimalused sulle avanevad?

Viirusmõtetest lahti laskmisel on abi oma hoiakute teadlikul muutmisel.

Vali järgnevatest mõtetest need, mis sind hetkel toetavad.

 • Protsess on sama oluline kui eesmärk. Luban endal tunnustada igapäevaseid väikesi edusamme
 • Elan praeguses hetkes, siin ja praegu
 • Lasen elul voolata. Usaldan asjade loomulikku käiku ja annan aega
 • Tunnistan tegelikkust ja fakte
 • Ainus keda ma päriselt saan muuta olen mina
 • Luban endal uskuda iseendasse
 • Lasen lahti mure koormast
 • Kontrollist lahti lasta on turvaline
 • Luban endal nautida elu vaatamata probleemidele
 • Õpin ennast armastama ja endast hoolima

Viirusmõtted on kaassõltuvuse puhul aegajalt vältimatud. Olles harjunud eluga kriisist kriisini tunduvad äärmuslikud mõtted normaalsed. Kui sa oled nad ära tundnud ja kahtluse alla seadnud, oled sa teinud esimese olulise sammu enda armastamise teel. Kui sa viirusmõtteid enam ei usu, siis ei saa nad sinu elu juhtida ja kontrollida. Sa saad võtta oma elu enda kätesse ja astuda järgmisi teadlikke samme sisemise tasakaalu suunas.